----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มกราคม 2565   เวลา 12:58 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงถนน ม.7(วิธีเฉพาะเจาะจง) 25 ธันวาคม 2562 2563
72 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(งานปรับปรุงถนน หมู่ที่7) 20 ธันวาคม 2562 2563
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้าง 13 โครงการ(วิธีเฉพาะเจาะจง) 12 ธันวาคม 2562 2562
74 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(วิธีเฉพาะเจาะจง13โครงการ) 29 พฤศจิกายน 2562 2562
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(จ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะฯ) 13 พฤศจิกายน 2562 2563
76 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30 ตุลาคม 2562 2562
77 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เพิ่มเติม) 30 ตุลาคม 2562 2563
78 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง(จ้างเหมาเก็บ ขนและกำจัดขยะ 1ธค.62-30กย63) 24 ตุลาคม 2562 2563
79 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24 ตุลาคม 2562 2563
80 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(โครงการปรับปรุงหรือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิก 27 กันยายน 2562 2562

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์