You are currently viewing กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2567

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2567

 

วันท้องถิ่นไทย 2567 ณ เทศบาลตำบลหนองควาย
วันนี้ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลหนองควายเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุฬาจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอหางดง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งพิธีมอบเกียรติบัตรเนื่องในวันท้องถิ่นไทยเพื่อมอบให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในเขตอำเภอหางดง และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
แชร์เลย :