You are currently viewing มอบโล่ เข็มกลัดเกียรติคุณและเงินสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป

มอบโล่ เข็มกลัดเกียรติคุณและเงินสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป

 

วันนี้ (25 เมษายน 2567) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย มอบหมายให้ นายสมชาย ศรีมูล รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาฯ รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองการศึกษา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองควาย ร่วมกิจกรรมการมอบโล่ เข็มกลัดเกียรติคุณและเงินสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ให้แก่คุณแม่จันทร์ออน สายวงค์อินทร์ อายุ 100 ปี 3 เดือน 9 วัน โดยมีนายชลิตย์ ทิพย์คำ นายอำเภอหางดง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง นางจิราพร เชาวน์ประยูร มายาโมโต้ ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมติดเข็มกลัดเกียรติคุณให้ผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุ ณ บ้านต้นเกว๋น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แชร์เลย :