ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การดำเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

 

 

 

🤍เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย ให้การต้อนรับนายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวงและคณะศึกษาดูงาน 🤍ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวันเทศบาลตำบลสันทรายหลวง รุ่นที่ 1
🤍โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
🤍ณ ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลหนองควาย และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองควาย

แชร์เลย :