You are currently viewing งานวันวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอหางดง ประจำปี 2567

งานวันวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอหางดง ประจำปี 2567

 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย ผอ.กองการศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมกิจกรรมงานวันวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอหางดง โดยมีกิจกรรมการแข่งขันมากมาย อาทิ แข่งฮูลาฮูปประกอบเพลง แข่งขันเล่านิทาน วาดภาพระบายสี ปั้นดินน้ำมัน โดยมีเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย และ โรงเรียนอนุบาลตำบลหนองควาย เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แชร์เลย :