----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มกราคม 2565   เวลา 12:56 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศ
1 สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 01 กรกฎาคม 2564
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 01 มิถุนายน 2564
3 สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 05 มิถุนายน 2564
4 สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 02 เมษายน 2564
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564 01 เมษายน 2564
6 สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 01 มีนาคม 2564
7 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
8 ประกาศผลผู้ชนะ ขายทอดตลาด 6-2-64 06 กุมภาพันธ์ 2564
9 สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 01 กุมภาพันธ์ 2564
10 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 31 มกราคม 2564

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์