----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มกราคม 2565   เวลา 12:29 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔วันที่ : 06 กันยายน 2564   โพสต์โดย : admin

เมื่อวานนี้ (5 กันยายน 2564) เทศบาลตำบลหนองควาย จัดโครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับตนเอง กับครอบครัว และกับการศึกษาโดยมีเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลหนองควายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน ณ อาคารดอกลำดวน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควายเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์