----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 3 ธันวาคม 2564   เวลา 11:33 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2563วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564   โพสต์โดย : admin

เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2563 วันนี้ (13 กรกฎาคม 2564) เทศบาลตำบลหนองควาย เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองควายเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์