----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 3 ธันวาคม 2564   เวลา 12:13 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลหนองควายวันที่ : 05 กุมภาพันธ์ 2562   โพสต์โดย : admin

เทศบาลตำบลหนองควาย ขอประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลหนองควาย 1. บ้านเหมืองกุง หมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา https://www.facebook.com/Clayprodcts/ 2. บ้านไร่กองขิง แหล่งเรียนรู้ชุมชนภูมิปัญญาการรักษาสุขภาพ https://www.villagetotheworld.com/meetinthevillage/th/baan-rai-kong-khing/2016/08/01/1708 3. เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก https://chiangmainightsafari.com/th/

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์