----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 13:35 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 04 มิถุนายน 2564

โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 4 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลหนองควาย จัดกิจกรรม ทำความสะอาดบริเวณฝายเปา หมู่ 2 ในโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาทัศนียภาพของฝายเปา แหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความสะอาดสวยงาม

อ่านทั้งหมด
วันที่ 02 มิถุนายน 2564

การประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


การประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันนี้ (2 มิถุนายน 2564) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย นายภาสกร เก๊างิ้ว รองนายกเทศมนตรี นายสมชาย ศรีมูล รองนายกเทศมนตรี ร่วมประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองควาย ณ ห้องประชุมดอกลำดวน

อ่านทั้งหมด
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย


ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย วันนี้ (25 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และ คุณครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขก่อนเปิดสถานศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า


โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

อ่านทั้งหมด
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า


กิจกรรมการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์