You are currently viewing ประชุมคณะกรรมการธนาคารขยะระดับหมู่บ้าน

ประชุมคณะกรรมการธนาคารขยะระดับหมู่บ้าน

เทศบาลตำบลหนองควายได้จัดการประชุมคณะกรรมการธนาคารขยะระดับหมู่บ้านเพื่อประชุมชี้แจงแนวทางและรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานธนาคารขยะในชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แชร์เลย :