You are currently viewing ประชุมตัวแทนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

ประชุมตัวแทนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเกว๋น ร่วมประชุมตัวแทนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อสร้างความตระหนัก ในการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเรือน ชุมชน ให้สะอาด รวมถึงชี้แจงแผนการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ประจำปี 2567

แชร์เลย :