You are currently viewing มอบกายอุปกรณ์ให้แก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

มอบกายอุปกรณ์ให้แก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย ได้มอบหมายให้ พยาบาลวิชาชีพ (CM) และผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลหนองควาย (CG) ลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านล้านนาไพเนอรี่โฮม ม.4 ตำบลหนองควาย เพื่อให้การสนับสนุน เตียงลม, ผ้ารองยกผู้ป่วย, ผ้าอ้อมผู้ใหญ่-แผ่นรองซับการขับถ่าย ตลอดจนให้คำแนะนำเรื่องการทำแผลกดทับ แก่ญาติผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตาม Care plan เป็นรายกรณี

แชร์เลย :