You are currently viewing โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตรสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตรสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1

2 กันยายน 2565 โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตรสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมอาคารดอกลำดวน ศูนย์ ศพอส. โดยมีนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

แชร์เลย :