You are currently viewing โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 2567

โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 2567

นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และบุคลากรครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยโป่งและโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาบข่าและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

 

แชร์เลย :