You are currently viewing เข้ารับการประเมินการจัดตั้งกองการศึกษา

เข้ารับการประเมินการจัดตั้งกองการศึกษา

วันนี้ (17 กันยายน 2564) นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม ปลัดเทศบาล และส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองควาย นำโดย นางพวงผกา พรหมมา หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย ครู และนักวิชาการศึกษา เข้านำเสนอผลงาน เพื่อประเมินการจัดตั้งกองการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

แชร์เลย :