You are currently viewing ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

วันนี้ (3 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. นายทวีวัฒน์ สายมา ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย โดยมีนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม

แชร์เลย :