You are currently viewing กิจกรรมทำแนวกันไฟ 2566

กิจกรรมทำแนวกันไฟ 2566

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี 2566 วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย นายสมชาย ศรีมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับ อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน, อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ร่วมกิจกรรมซ้อมทำความเข้าใจ ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง 1) กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาจรการทาง กฏหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ 2) มาตราการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร 3) การกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ทำแนวกันไฟพื้นที่ป่า

แชร์เลย :