ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565

วันนี้ (29 กันยายน 2565) นายทวีวัฒน์ สายมา ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองควาย พร้อมด้วย นางสาวยุพิน ค้าขาย รองประธานสภาฯ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 โดยมี นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย นายภาสกร เก๊างิ้ว รองนายกฯ นายสมชาย ศรีมูล รองนายก พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ และ ผอ.กอง หัวหน้าส่วน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย
แชร์เลย :