ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565

ผลคะแนน lpa 2565

แชร์เลย :