ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2, 3, 4 ปี 2565 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 66

ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2, 3, 4 ปี 2565 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 66

แชร์เลย :