ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คศล.บริเวณซอย 1 เชื่อมซอย 2 หมู่ที่ 8 บ้านขุนเส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดิน หมู่ 8

แชร์เลย :