ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คศล. บริเวณริมหนองโจ้ฝั่งซ้ายหมู่ที่ 2 บ้านฟ่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดิน หมู่ 2

แชร์เลย :