ต้อนรับข้าราชการโอน(ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน

วันนี้ (3 ตุลาคม 2565) นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย มอบหมายให้ นางสาวยุพิน ค้าขาย รองประธานสภาฯ และ นางพวงผกา พรหมมา หัวหน้าสำนักปลัด ให้การต้อนรับข้าราชการโอน(ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่
1.นางสุมาลี วรรณราช หัวหน้าฝ่ายปกครอง
2. นายรักเกียรติ ชมพูคำ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
3. น.ส. พัชรา เลิศทรัพย์ไพศาล นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
4. นายอานุภาพ พลกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โดยได้มอบของที่ระลึก และร่วมถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองควาย
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ครอบครัว NK 💙
แชร์เลย :