รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2567 รอบ6เดือน

บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6เดือน

 

แชร์เลย :