You are currently viewing กิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ไหว้พระ 9 วัด

กิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ไหว้พระ 9 วัด

เมื่อวานนี้ (23 สิงหาคม 2566) นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญไหว้พระ 9 วัด ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองควาย และนั่งรถรางชมรอบๆบริเวณวัดในอำเภอเมืองเชียงใหม่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (Lanna Folklife Museum) ที่ได้รวบรวมและจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในล้านนา โดยกิจกรรมในวันนี้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองควาย ร่วมกับเครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม

แชร์เลย :