You are currently viewing ประชุมพนักงานเพื่อมอบนโยบาย No Gift Policy 2567

ประชุมพนักงานเพื่อมอบนโยบาย No Gift Policy 2567

 

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย มอบหมายให้ นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม ปลัดเทศบาล และ นางสุภาวัตร ศิริบูรณ์ รองปลัดเทศบาล  ประชุมพบปะพูดคุยกับ ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ/กิจกรรม ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล พร้อมกันนี้ได้แจ้งการนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุมอาคารดอกลำดวน

แชร์เลย :