การขับเคลื่อนจริยธรรม

คำสั่ง-แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

บันทึกข้อความประกาศแนวทางประพฤติปฏิบัติตนทางจริยธรรม

ประกาศแนวทางประพฤติปฏิบัติตนทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลหนองควาย

 

แชร์เลย :