ประชุมหารือ เพื่อเตรียมพร้อมการจัดโครงการกีฬาประชาชนตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวานนี้ (4 ตุลาคม 2565) เวลา 19.00 น. นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย (ประธาน) พร้อมด้วย ผอ.กองการศึกษา และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ผู้นำชุมชนตำบลหนองควาย ตัวแทนนักกีฬาของหมู่บ้าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ เพื่อเตรียมพร้อมการจัดโครงการกีฬาประชาชนตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองควาย

แชร์เลย :