โครงการสนับสนุนการอบรมตามหลักสูตรการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ

โครงการสนับสนุนการอบรมตามหลักสูตรการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ
วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย ได้มอบหมายให้ นายภาสกร เก๊างิ้ว รองนายยกเทศมนตรีตำบลหนองควาย เป็นผู้แทนในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลหนองควายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ภายใต้โครงการสนับสนุนการอบรมตามหลักสูตรความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร 70 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care Giver หลักสูตร 70 ชั่วโมง จำนวน 9 คน
แชร์เลย :