You are currently viewing โครงการกีฬาประชาชนตำบลหนองควาย ประจำปี พ.ศ.2565

โครงการกีฬาประชาชนตำบลหนองควาย ประจำปี พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลหนองควาย จัดโครงการกีฬาประชาชนตำบลหนองควาย ประจำปี พ.ศ.2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองควาย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 – 4 ธันวาคม 2565 โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 4 ประเภทกีฬา มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และ กีฬาพื้นบ้าน โดยในพิธีปิดการแข่งขันวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ สมาชิกสภา  ผู้นำชุมชน เป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขัน

แชร์เลย :