แผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2566-2570

แผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (2566-2570)

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 66-70

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลหนองควาย

 

แชร์เลย :