เทศบาลตำบลหนองควาย เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ

📣เทศบาลตำบลหนองควาย เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ ตามแนวทางการดำเนินงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS ได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
📣สามารถติดต่อขอรับบริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 👉เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 053-125070 fax. 053-125228
หรือขอรับบริการผ่านทางเว็บไซต์👇
แชร์เลย :