You are currently viewing โรงเรียนผู้สูงอายุ : กิจกรรมนันทนาการ “เมเจอร์แคร์”

โรงเรียนผู้สูงอายุ : กิจกรรมนันทนาการ “เมเจอร์แคร์”

วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองควาย นำโดย นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรี นำสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองควาย ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเมเจอร์แคร์ ของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต ในการรับชมภาพยนตร์ “ลูกทุ่งพันล้าน” ตลอดกิจกรรมเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน เทศบาลตำบลหนองควายขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ที่ได้จัดกิจกรรมดี ๆ ให้แก่ผู้สูงวัยได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในครั้งนี้

แชร์เลย :