มาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

มาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมาย

แชร์เลย :