You are currently viewing พิธีมอบโล่เกียรติคุณแด่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี

พิธีมอบโล่เกียรติคุณแด่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี

พิธีมอบโล่เกียรติคุณแด่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี
เช้าวันนี้ (17 มกราคม 2567) นายประพัฒน์ วงค์ชมภู ปลัดอาวุโสอำเภอหางดง พร้อมด้วยคุณจิราภรณ์ เชาวประยูร ยามาโมโต้ ประธานสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลหนองควาย รายแม่จันทร์ สายคำวงศ์ ราษฎรหมู่ที่ 6 บ้านร้อยจันทร์ มีอายุ 102 ปี ซึ่งมอบไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วยประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอหางดง ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองควาย ผู้นำมวลชนทุกภาคส่วนและสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองควายให้การต้อนรับ
แชร์เลย :