ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

o37 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองควาย

แชร์เลย :