You are currently viewing ประเพณีเลี้ยงผีฝายเปา 2566

ประเพณีเลี้ยงผีฝายเปา 2566

ประเพณีเลี้ยงผีฝายเปา 2566
ประมวลภาพกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2566 นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่ สภาวัฒนธรรมตำบลหนองควาย และประชาชนตำบลหนองควาย ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงสักการะบูชาผีฝายเปา ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้ที่ดูแลปกป้องลำเหมืองฝายเปาให้ประชาชนในตำบลหนองควายและพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝายเปาทั้งด้านการอุปโภคบริโภคและด้านเกษตรกรรม อันเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจวบจนปัจจุบัน
แชร์เลย :