ประกาศสภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศสภา เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

แชร์เลย :