ประกาศสภา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศสภา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2,3,4 พ.ศ.2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2567

แชร์เลย :