ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. รอบริเวณซอย 5 ฝั่งซ้ายหมู่ที่ 1 บ้านตองกาย

ประกาศผู้ชนะรางระบายน้ำ ซ5 ม.1

แชร์เลย :