ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

ประกาศรถน้ำ

แชร์เลย :