ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บ ขนและกำจัดขยมูลฝอย ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองควาย

ประกาศเก็บ ขน และกำจัดขยะ ปี 2564

แชร์เลย :