ประกประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองควาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างเก็บขยะ

แชร์เลย :