โทรศัพท์ 053-125-070

Fax 053-125070 ต่อ 5

ที่อยู่ 156 ม.4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

Email nong-khwai@hotmail.co.th