ขอเชิญชวนชาวหางดงพร้อมใจรับวัคซีนโควิดเข็ม3 เพิ่มภูมิดีฮับปีใหม่เมือง 2565

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดง ขอเชิญชวนชาวหางดงพร้อมใจรับวัคซีนโควิดเข็ม3 เพิ่มภูมิดีฮับปีใหม่เมือง 2565

ด้วยขณะนี้การระบาดของโรคโควิด-19 จากไวรัสสายพันธ์โอไมครอนมีการแพร่กระจายได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้าหลายเท่า ประชาชนมีโอกาสได้รับเชื้อและเจ็บป่วยได้เป็นจำนวนมาก และหากเกิดขึ้นกับกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ ก็ยิ่งมีโอกาสจะมีอาการถึงขั้นรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ เราสามารถป้องกันและลดความรุนแรงจากโรคโควิด-19 ได้ด้วยการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยเฉพาะการรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 ของผู้ที่รับวัคซีนครบ 2 เข็มมาแล้วจนถึงระยะเวลาที่ต้องได้รับเข็มกระตุ้นเพื่อเพิ่มคุ้มกันต่อไวรัสโควิด-19 สายพันธ์โอไมครอน ซึ่งมีหลักฐานยืนยันว่าสามารถลดโอกาสการติดเชื้อ ลดโอกาสป่วยหนักหรือเสียชีวิตได้อย่างชัดเจน

 

เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้รับวัคซีนในเวลาที่ใกล้จะถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง เมษายน 2565 ที่เหล่าญาติพี่น้องจะมีโอกาสได้มาพร้อมหน้ากัน จึงขอเชิญชวนชาวอำเภอหางดง ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม และถึงกำหนดรับวัคซีนเข็มที่ 3 ได้เร่งเข้ารับบริการที่ศูนย์ฉีดวัคซีนใกล้บ้านท่าน เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อตัวเราเอง ต่อญาติพี่น้อง โดยเฉพาะ พ่ออุ๊ย แม่อุ๊ย ให้ได้อยู่เป็นที่เคารพรักของลูกหลานไปนานๆ รับบริการได้ที่ โรงพยาบาลหางดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ จุดฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ในพื้นที่ ตลอดทั้งเดือนมีนาคม 2565
ด้วยความปรารถนาดีจาก นายอำเภอหางดงและศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดง

แชร์เลย :