กิจกรรม Big Cleaning Day ตัดแต่งกิ่งไม้

กิจกรรม Big Cleaning Day ตัดแต่งกิ่งไม้

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองควาย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย โดยการเก็บขยะสองข้างทาง ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังทัศนียภาพสองข้างทาง เพื่อความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

 

แชร์เลย :