You are currently viewing การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันนี้ (30 สิงหาคม 2564) เวลา 10.00 น. นายสมชาย ศรีมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย และคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กประถมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย

แชร์เลย :