นางสาวภาชญา ชัยประภาสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวภาชญา ชัยประภาสกุล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสาวเฉลิมศรี วงค์คำปวน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (น้องไอติม)

นางสาวเฉลิมศรี วงค์คำปวน

นักวิชาการศึกษา

blank-profile-picture-png

นายราชัน ศรีติบ

นักสันทนาการ

จีราพร

นางสาวจีราพร โรจนวิภาต

เจ้าพนักงานธุรการ

blank-profile-picture-png

นางสาวณัฐธิดา พูนผล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

001 (2)

นางสาวณัฏฐนิตย์ พันธุรักษา

ครูชำนาญการพิเศษ

messageImage_1592295802726

นางนิตยา สุทธะ

ครูชำนาญการ

messageImage_1658230292751

นางสาวเนตรลดา ตาอินต๊ะ

ครู

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

ครูผู้ดูแลเด็ก

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

ครูผู้ดูแลเด็ก

102992594_571096190257613_8303288064080118108_n

นางนุชจิรา ปัญโญ

ผู้ดูแลเด็ก

102559949_4470540022972209_3799135757452880340_n

นางสาวธัญสินี เทพสุนีย์

ผู้ดูแลเด็ก

blank-profile-picture-png

- ว่าง -

คนงานทั่วไป

blank-profile-picture-png

- ว่าง -

คนงานทั่วไป

thumb_201910280926123865

นายวิชาญ บัวถา

คนงานทั่วไป

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

คนงานทั่วไป