----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 14:22 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 18 ธันวาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสองข้างทาง ถนนราชพฤกษ์


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสองข้างทาง ถนนราชพฤกษ์ วันนี้ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชาชนจิตอาสาชาวตำบลหนองควายทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน และ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสองข้างบริเวณถนนราชพฤกษ์ โดยเก็บขยะสองข้างทาง ฉีดล้างถนนสองข้างทาง เพื่อความสะอาด เรียบร้อย สวยงามของถนนสองข้างทาง เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

อ่านทั้งหมด
วันที่ 05 ธันวาคม 2563

กิจกรรม จิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์


กิจกรรม จิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ วันนี้ (เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563) เทศบาลตำบลหนองควาย ร่วมด้วยประชาชนจิตอาสาตำบลหนองควายทั้ง 12 หมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยจัดกิจกรรมพัฒนาริมถนนสองข้างทาง เพื่อความสวยงาม สะอาด เรียบร้อย ทั้งหมด 12 จุด ในบริเวณถนนเลียบคลองชลประทานขาเข้าและขาออก และ ถนนราชพฤกษ์ขาเข้าและขาออก

อ่านทั้งหมด
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

กีฬาประชาชนตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


กีฬาประชาชนตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ 2564 (29 พฤศจิกายน 2563)

อ่านทั้งหมด
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565


ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่าย ของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารดอกลำดวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง


วันจันทร์ ที่2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ณ อาคารดอกลำดวน เทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์